04
listopad
2016
Informacja na temat obrad Jury

Uwaga: Ze względu na fakt, że w niektórych zgłaszanych projektach uczestniczyli członkowie jury, zgodnie z regulaminem nagrody sędziowie ci zostali wyłączeni z obrad dotyczących poszczególnych kategorii.

W II edycji Nagrody Architektonicznej Prezydenta m.st. Warszawy (za 2015r.) jury w pełnym składzie omawiało i głosowało kategorie Architektura użyteczności publicznej – obiekt publiczny, Architektura użyteczności publicznej – obiekt komercyjny oraz Architektura zrewitalizowana.

W obradach i głosowaniach dotyczących kategorii Architektura mieszkaniowa – zespół oraz Architektura mieszkaniowa – pojedynczy obiekt nie uczestniczył Grzegorz Stiasny. W obradach i głosowaniach dotyczących kategorii Przestrzeń publicznie dostępna nie uczestniczyła Marlena Happach. W obradach i głosowaniach dotyczących kategorii Wydarzenie architektoniczne nie uczestniczyli: Michał Olszewski, Marlena Happach, Marek Mikos, Maciej Kowalczyk oraz Ewa P. Porębska.