I Edycja

architektura zrewitalizowana


Kamienica przy ul. Mokotowskiej 8
Kamienica przy ul. Mokotowskiej 8
Kamienica przy ul. Mokotowskiej 8

rok: 2014

adres: ul. Mokotowska 8

inwestor: M8 Triforium 3 Sp. z o.o.

autorzy: Pracownia Architektoniczna „Pro-Art” S.C. Niebudek Bolesław i S-Ka – Bolesław Niebudek, Marek Rytych, Magdalena Strzylak,

I edition

revitalized buildings


Kamienica przy ul. Mokotowskiej 8
Kamienica przy ul. Mokotowskiej 8
Kamienica przy ul. Mokotowskiej 8

year: 2014

address: ul. Mokotowska 8

investor: M8 Triforium 3 Sp. z o.o.

authors: Pracownia Architektoniczna „Pro-Art” S.C. Niebudek Bolesław i S-Ka – Bolesław Niebudek, Marek Rytych, Magdalena Strzylak,