I Edycja

architektura zrewitalizowana


Kamienica przy ul. Wilczej 72
Kamienica przy ul. Wilczej 72
Kamienica przy ul. Wilczej 72

rok: 2010

adres: ul.Wilcza 72

inwestor: Carlin Investment Sp. z o.o.

autorzy: Atelier 7 Architektura Gnich

I edition

revitalized buildings


Kamienica przy ul. Wilczej 72
Kamienica przy ul. Wilczej 72
Kamienica przy ul. Wilczej 72

year: 2010

address: ul.Wilcza 72

investor: Carlin Investment Sp. z o.o.

authors: Atelier 7 Architektura Gnich