I Edycja

przestrzeń publicznie dostępna


Park Fontann
Park Fontann
Park Fontann

rok: 2011

adres: skwer im. Pierwszej Dywizji Pancernej

inwestor: Zarząd Terenów Publicznych w Warszawie, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

projekt koncepcyjny: FORMA Studio Architektury: Tomasz Błuszkowski, Paulina Kawiorska, Stanisław Depowski

projekt budowlany i wykonawczy: Bronisz Land Design: Artur Bronisz, Alicja Jasińska, Joanna Antosik, Tomasz Steckiewicz, Natalia Marciniewska, Magdalena Stoczko,

I edition

public-access space


Park Fontann
Park Fontann
Park Fontann

year: 2011

address: skwer im. Pierwszej Dywizji Pancernej

investor: Zarząd Terenów Publicznych w Warszawie, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

conceptual design: FORMA Studio Architektury: Tomasz Błuszkowski, Paulina Kawiorska, Stanisław Depowski

executive design: Bronisz Land Design: Artur Bronisz, Alicja Jasińska, Joanna Antosik, Tomasz Steckiewicz, Natalia Marciniewska, Magdalena Stoczko,