I Edycja

architektura zrewitalizowana


Rewitalizacja Fabryki Wódek Koneser, etap I
Rewitalizacja Fabryki Wódek Koneser, etap I
Rewitalizacja Fabryki Wódek Koneser, etap I

rok: 2012

adres: ul. Ząbkowska 27/31

inwestor: BBI Development

autorzy: Juvenes-Projekt

I edition

revitalized buildings


Rewitalizacja Fabryki Wódek Koneser, etap I
Rewitalizacja Fabryki Wódek Koneser, etap I
Rewitalizacja Fabryki Wódek Koneser, etap I

year: 2012

address: ul. Ząbkowska 27/31

investor: BBI Development

authors: Juvenes-Projekt