I Edycja

architektura mieszkaniowa – zespół


Rezydencja Narbutta
Rezydencja Narbutta
Rezydencja Narbutta

rok: 2007

adres: ul. Łowicka/ul. Narbutta

inwestor: Myoni Group

autorzy: Studio B.A.U. i Studio Szarszaniewicz – Stanisław Karłowski, Jacek Wciślak, Marcin Kulikowski i Studio Szarszaniewicz

I edition

residential architecture (housing development)


Rezydencja Narbutta
Rezydencja Narbutta
Rezydencja Narbutta

year: 2007

address: ul. Łowicka/ul. Narbutta

investor: Myoni Group

authors: Studio B.A.U. i Studio Szarszaniewicz – Stanisław Karłowski, Jacek Wciślak, Marcin Kulikowski i Studio Szarszaniewicz