03
październik
2016

Do 15 września 2016 r. projektanci, inwestorzy, mieszkańcy Warszawy, czyli wszyscy użytkownicy przestrzeni miasta mogli zgłaszać kandydatów do Nagrody architektonicznej Prezydenta m.st. Warszawy.

Propozycje można było przesyłać drogą mailową na adres nagrodaarchitektoniczna@um.warszawa.pl lub pocztą na adres: Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego, Urząd m.st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa, z dopiskiem „Nagroda Architektoniczna”. Formularze zgłoszeniowe do I i II edycji konkursu.