Kontakt

Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Urząd m.st. Warszawy

ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa

nagrodaarchitektoniczna@um.warszawa.pl
www.architektura.um.warszawa.pl