I edycja

W 2016 roku odbyły się dwie edycje Nagrody Architektonicznej Prezydenta m. st. Warszawy. W ramach pierwszej edycji konkursu nagrodzone zostały obiekty zrealizowane w latach 2001-2014.

Nagrody przyznano w 7 kategoriach:

  • architektura użyteczności publicznej – obiekt publiczny,
  • architektura użyteczności publicznej – obiekt komercyjny,
  • architektura mieszkaniowa – zespół,
  • architektura mieszkaniowa – pojedynczy obiekt,
  • architektura zrewitalizowana,
  • przestrzeń publicznie dostępna,
  • wydarzenie architektoniczne.

 

Skład jury >>

Pełny regulamin >>

Zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy >>

Katalog pokonkursowy 01 i 02 edycji Nagrody Architektonicznej Prezydenta m.st. Warszawy >>

Uwaga: Ze względu na fakt, że w niektórych zgłaszanych projektach uczestniczyli członkowie jury, zgodnie z regulaminem nagrody sędziowie ci zostali wyłączeni z obrad dotyczących poszczególnych kategorii.

zobacz uczestników: