Skład Jury I i II edycji
 • Michał Olszewski
  przewodniczący Jury Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy
 • Marek Mikos
  architekt, zastępca dyrektora Biura Architektury i Planowania Przestrzennego
 • Michał Czaykowski
  Radny m.st. Warszawy, radca prawny, adwokat, doktor nauk prawnych przewodniczący Komisji Ładu Przestrzennego Rady m.st. Warszawy
 • Marlena Happach
  architektka, urbanistka, prezeska i założycielka Stowarzyszenia ODBLOKUJ, dyrektor Biura Architektury i Planowania Przestrzennego
 • Maciej Kowalczyk
  architekt, członek Rady Architektów Europy (ACE-CAE), wiceprezes prezes Oddziału Warszawskiego SARP
 • Konrad Kucza-Kuczyński
  architekt, wykładowca kierownik Katedry Projektowania Urbanistywno-Architektonicznego Politechniki Warszawskiej
 • Ewa P. Porębska
  redaktor naczelna miesięcznika „ARCHITEKTURA-murator”
 • Jolanta Przygońska
  urbanistka, prezeska Stowarzyszenia Polska Izba Urbanistów
 • Grzegorz Stiasny
  architekt, krytyk architektury, ekspert w konkursie europejskiej Nagrody Miesa van der Rohe., wiceprezes Rady Architektury i Przestrzeni Publicznej Warszawy
 • Mariusz Ścisło
  architekt, prezes Zarządu Głównego SARP
 • Bogna Świątkowska
  prezeska i założycielka Fundacji Bęc Zmiana
 • Patryk Zaremba
  przewodniczący Komisji Dialogu Społecznego ds. Architektury i Planowania Przestrzennego przy BAIPP