Skład Jury III edycji
 • Michał Olszewski
  przewodniczący Jury Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy
 • Marlena Happach
  architektka, urbanistka, prezeska i założycielka Stowarzyszenia ODBLOKUJ, dyrektor Biura Architektury i Planowania Przestrzennego
 • Marek Mikos
  architekt, zastępca dyrektora Biura Architektury i Planowania Przestrzennego
 • Michał Czaykowski
  Radny m.st. Warszawy, radca prawny, adwokat, doktor nauk prawnych przewodniczący Komisji Ładu Przestrzennego Rady m.st. Warszawy
 • Przemysław Kaczkowski
  architekt, członek Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Architektów Polskich
 • Agnieszka Kaczmarska
  architektka, prezeska Oddziału Katowickiego Stowarzyszenia Architektów Polskich
 • Ewa P. Porębska
  redaktor naczelna miesięcznika „ARCHITEKTURA-murator”
 • Jolanta Przygońska
  urbanistka, prezeska Stowarzyszenia Polska Izba Urbanistów
 • Robert Szumielewicz
  architekt, prezes Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej
 • Marcin Świetlik
  architekt, członek Okręgu Warszawskiego Towarzystwa Urbanistów Polskich
 • Krzysztof Domaradzki
  architekt i urbanista
 • Patryk Zaremba
  przewodniczący Komisji Dialogu Społecznego ds. Architektury i Planowania Przestrzennego przy BAIPP