Skład Jury IX edycji
 1. Michał Olszewski
  Przewodniczący Jury, Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy
 2. Marlena Happach
  Architekt Miasta, Dyrektor Biura Architektury i Planowania Przestrzennego
 3. Donata Kończyk
  Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. dostępności
 4. Magdalena Federowicz-Boule
  przedstawicielka Zarządu Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Architektów Polskich
 5. Anna Tofiluk
  przedstawicielka Koła Architektury Zrównoważonej Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Architektów Polskich
 6. Judyta Wesołowska
  przedstawicielka Zarządu Oddziału Warszawskiego Towarzystwa Urbanistów Polskich
 7. Ewa Janczar
  Przewodnicząca Komisji Ładu Przestrzennego Rady m.st. Warszawy
 8. Łukasz Górzyński
  przewodniczący Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej
 9. Tomasz Majda
  Przewodniczący Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej
 10. Ewa Porębska
  Redaktor naczelna miesięcznika Architektura-Murator
 11. Grzegorz Piątek
  historyk architekt, pisarz
 12. Marcin Szczelina
  krytyk i kurator architektury