Skład jury V edycji
 • Michał Olszewski
  Przewodniczący jury, Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy
 • Marlena Happach
  Architekt Miasta i dyrektor Biura Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy
 • Ewa Janczar
  przewodnicząca Komisji Ładu Przestrzennego Rady m.st. Warszawy
 • Justyna Biernacka
  architektka, pełnomocniczka Zarządu Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Architektów Polskich ds. Zrównoważonej Architektury
 • Anna Kosik-Kłopotowska
  architektka i urbanistka, członek zarządu Oddziału Warszawskiego Towarzystwa Urbanistów Polskich
 • Grzegorz Piątek
  krytyk i badacz architektury, publicysta, autor książek o Warszawie
 • Jolanta Przygońska
  urbanistka, architektka, prezeska Stowarzyszenia Polska Izba Urbanistów i przewodnicząca Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej
 • Jan Sukiennik
  architekt, przedstawiciel Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Architektów Polskich
 • Robert Szumielewicz
  architekt, prezes Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej
 • Ewa P. Porębska
  redaktor naczelna miesięcznika „ARCHITEKTURA-murator”