Skład jury VI edycji
  1. Michał Olszewski – Przewodniczący Jury, Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy
  2. Marlena Happach – Architekt Miasta, Dyrektor Biura Architektury i Planowania Przestrzennego
  3. Ewa Janczar – Przewodnicząca Komisji Ładu Przestrzennego Rady m.st. Warszawy
  4. Tomasz Majda – Prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Urbanistów Polskich
  5. Agnieszka Cieśla – przedstawicielka Oddziału Warszawskiego Towarzystwa Urbanistów Polskich
  6. Robert Szumielewicz – Przewodniczący Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej
  7. Marcin Grzyb – przedstawiciel Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Architektów Polskich
  8. Piotr Jurkiewicz – Wiceprezes ds. Architektury Kryzysu Klimatycznego
  9. Ewa Porębska – Redaktor naczelna miesięcznika Architektura-Murator
  10. Grzegorz Piątek – Krytyk i badacz architektury, publicysta