Skład Jury VIII edycji
 1. Michał Olszewski
  Przewodniczący Jury, Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy
 2. Marlena Happach
  Architekt Miasta, Dyrektor Biura Architektury i Planowania Przestrzennego
 3. Grzegorz Buczek
  architekt i urbanista
 4. Ewa Janczar
  Przewodnicząca Komisji Ładu Przestrzennego Rady m.st. Warszawy
 5. Donata Kończyk
  Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. dostępności
 6. Tomasz Majda
  Przewodniczący Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej
 7. Grzegorz Piątek
  historyk architekt, pisarz
 8. Magdalena Pios
  Przewodnicząca Koła Architektury Zrównoważonej OW SARP
 9. Daniel Piotrowski
  Przedstawiciel Zarządu Oddziału Warszawskiego Towarzystwa Urbanistów Polskich
 10. Ewa Porębska
  Redaktor naczelna miesięcznika Architektura-murator
 11. Marta Sękulska-Wrońska
  Prezes Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Architektów Polskich
 12. Marcin Szczelina
  krytyk i kurator architektury
 13. Robert Szumielewicz
  Przewodniczący Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej