II edycja

architektura mieszkaniowa – zespół

19. Dzielnica II etap
19. Dzielnica II etap
19. Dzielnica II etap

adres: zespół budynków przy ul. Kolejowej 47

inwestor: Pro Urba

projekt: JEMS Architekci Olgierd Jagiełło, Maciej Miłobędzki, Marcin Sadowski, Jerzy Szczepanik-Dzikowski, Marcin Citko, Wojciech Kotecki, Paweł Majkusiak

współpraca autorska: architekci Małgorzata Charazińska, Paweł Gozdyra, Urszula Kos, Piotr Lisowski, Dariusz Wasak, Izabela Wencel

Wzdłuż ul. Kolejowej, na poprzemysłowych terenach o powierzchni ponad siedmiu hektarów, powstają sukcesywnie nowe fragmenty 19. Dzielnicy – inwestycji, która z czasem ma się stać żywym fragmentem miasta. Drugi jej etap kontynuuje pierwotne założenia planistyczne – zabudowę kwartałową z wyraźnym podziałem przestrzeni na publiczną, ogólnodostępną od strony ulic oraz półprywatną pomiędzy budynkami. Jednocześnie cały teren inwestycji pozostaje otwarty. Pod względem architektonicznym elementem charakterystycznym drugiego etapu 19. Dzielnicy są drewniane okiennice oraz horyzontalny układ elewacji wykonanych z tynku o dwóch różnych fakturach.