I Edycja

architektura zrewitalizowana


Arkady Kubickiego – adaptacja
Arkady Kubickiego – adaptacja
Arkady Kubickiego – adaptacja

rok: 2009

adres: plac Zamkowy 4

inwestor: Zamek Królewski w Warszawie

autorzy: Fiszer Atelier 41 – Stanisław Fiszer z zespołem

I edition

revitalized buildings


Arkady Kubickiego – adaptacja
Arkady Kubickiego – adaptacja
Arkady Kubickiego – adaptacja

year: 2009

address: plac Zamkowy 4

investor: Zamek Królewski w Warszawie

authors: Fiszer Atelier 41 – Stanisław Fiszer, Jerzy Kuźmienko, Janusz Klikowicz, Krystyna Fiszer, Marcin Garbacki, Piotr Szwed, Karolina Tunajek, Rafał Kolasiński, Marta Pawlukiewicz, Mateusz Kozłowski, Marcin Urbanek