VII edycja

architektura komercyjna

Biura przy Willi i Biura przy Warzelni, Browary Warszawskie
Biura przy Willi i Biura przy Warzelni, Browary Warszawskie
Biura przy Willi i Biura przy Warzelni, Browary Warszawskie

Autorzy: JEMS Architekci, zespół autorski: Olgierd Jagiełło, Paweł Majkusiak, Marek Moskal, Marcin Sadowski, Maciej Rydz, Anna Świderska, współpraca autorska: Izabela Bednarska, Katarzyna Janczura, Rafał Jóźwiak, Radosław Kacprzak, Beata Momot, Marta Najder, Piotr Waleszkiewicz

Inwestor: Echo Investment

Duży zespół zabudowy wielofunkcyjnej powstał na 4,5-hektarowym terenie zajętym do XXI wieku przez Browary Warszawskie. Historia tego miejsca jest związana z warzeniem piwa od połowy XIX wieku. W 1846 roku swój zakład otworzyli tu Błażej Haberbusch, Konstanty Schiele i Henryk Klawe. Przestrzeń browaru upaństwowionego po II wojnie światowej była wyjęta z miasta i odgrodzona od niego murem. Teraz uzupełniła jego zabudowę i wzbogaca ofertę tej części Woli o wiele różnych funkcji, których tu brakowało. Są mieszkania, biurowce (dwa z nich ukończono w 2020 roku), wiele sklepów i innych lokali usługowych. Udało się uratować i odrestaurować trzy budynki zabytkowe: biurowy z ok. 1870 roku, warzelnię z lat 80. XIX wieku oraz dom mieszkalny właścicieli nazwany Willą Browarów przy ul. Grzybowskiej z 1891 roku. Częściowo wykorzystano też relikty 170-letnich piwnic. Wokół nich powstał zagłębiony plac, na który otwierają się kawiarnie, restauracje i minibrowar.

Bardzo ważna jest urbanistyka całego założenia. Przy okazji tej inwestycji udało się przedłużyć ulicę Krochmalną, wytyczyć nową Haberbuscha i Schielego i powiązać je z układem dróg i chodników w sąsiedztwie. Powstał układ przestrzeni wspólnych i dostępnych publicznie – place, placyki, ogrody i dziedzińce. Inwestor posadził na swoim terenie 230 dużych drzew, zieleń zajmuje blisko 1,8 ha.

 

fot. Piotr Krajewski