VIII edycja

architektura komercyjna

Biurowiec Y w kompleksie Generation Park X, Y, Z
Biurowiec Y w kompleksie Generation Park X, Y, Z
Biurowiec Y w kompleksie Generation Park X, Y, Z

Rondo Daszyńskiego 4

Autorzy: JEMS Architekci; zespół autorski: Olgierd Jagiełło, Paweł Majkusiak, Maciej Miłobędzki, Marek Moskal, Marcin Sadowski, Andrzej Sidorowicz, Jerzy Szczepanik-Dzikowski, Marcin Citko, Paweł Gozdyra, Jan Jaworski, Justyna Kościańska, Karol Krawczyk, Marta Najder, Wojciech Kotecki, Anna Łaszkiewicz, Mariusz Olszewski

Inwestor: Spółka biurowa Skanska

Zespół trzech budynków biurowych Generation Park X, Y, Z powstał w bezpośrednim sąsiedztwie ronda Daszyńskiego. Cała inwestycja zaczęła się w 2015 roku, a jej ostatnim etapem było ukończenie w 2021 roku 140-metrowej części wieżowej Generation Park Y. „Od początku formułowania założeń tego projektu bardzo dużo uwagi poświęciliśmy kwestiom jakości przestrzeni publicznej: stworzeniu miejskiego skweru, pasażu pieszego, który pozwoli na przechodzenie od strony ronda Daszyńskiego w kierunku ulicy Grzybowskiej. W ramach oswajania projektu z miastem, na wolnym od zabudowy fragmencie działki w cieniu rosnących drzew, udało się zaaranżować zalążek miejskiego placyku, miejsca, gdzie można zatrzymać się na chwilę, by z kubkiem kawy odpocząć w biegu” – mówił współautor Paweł Majkusiak z pracowni JEMS Architekci

fot. Juliusz Sokołowski