I edition

public service architecture (commercial building)


Budynek biurowy Green Wings
Budynek biurowy Green Wings
Budynek biurowy Green Wings

year: 2014

address: ul. 17 Stycznia 48

investor: OKRE Development

authors: JEMS Architekci, architekci: Olgierd Jagiełło, Maciej Miłobędzki,  Marek Moskal, Marcin Sadowski, Jerzy Szczepanik-Dzikowski

I Edycja

architektura użyteczności publicznej - obiekt komercyjny


Budynek biurowy Green Wings
Budynek biurowy Green Wings
Budynek biurowy Green Wings

rok: 2014

adres: ul. 17 Stycznia 48

inwestor: OKRE Development

autorzy: JEMS Architekci, architekci: Olgierd Jagiełło, Maciej Miłobędzki,  Marek Moskal, Marcin Sadowski, Jerzy Szczepanik-Dzikowski