V edycja

najlepszy obiekt mieszkalny

Budynek Holm House
Budynek Holm House
Budynek Holm House

Adres: ul. Zdziechowskiego 7
Autorzy: HRA Architekci, Wojciech Hermanowicz, Błażej Hermanowicz, Stanisław Rewski; zespół autorski: Michał Badowski, Marek Skreczko, Aleksandra Brzozowska
Inwestor: Skanska Residential Development Poland

Architektura jest nowoczesna i elegancka, okna i loggie tworzą interesującą i zróżnicowaną „perforację” fasad. Holm House uzyskał certyfikat „Obiekt bez barier” jako pierwszy obiekt mieszkalny w Warszawie. Już na etapie projektowania do pracy byli włączeni członkowie Fundacji Integracja, którzy sprawdzali sposób zaspokojenia potrzeb osób z trzema głównymi rodzajami niepełnosprawności: poruszających się na wózkach, niewidomych i słabowidzących oraz niesłyszących. Inwestor wyszedł z założenia, że zachodzące zmiany społeczno-demograficzne w Polsce wymagają, by nowe osiedla i domy projektować jako łatwo dostępne dla wszystkich: seniorów, rodzin z dziećmi, osób z różnymi niepełnosprawnościami.
Fot. Piotr Krajewski