II edycja

przestrzeń publicznie dostępna

Bulwary nad Wisłą
Bulwary nad Wisłą
Bulwary nad Wisłą

inwestor: Zarząd Mienia m. st. Warszawy

projekt: RS Architektura Krajobrazu w składzie D. Rudawa, P. Zaręba, M. Grzybkowska, K. Biernawski, M. Drabik przy współpracy z Architecture; w składzie:  M.Kubaczka, J. Kubaczka, A. Dąbrowski, M. Mariańska, H. Wasilewski, K. Bubel, A. Białkowska

Autorzy projektu bulwarów wiślanych zostali wyłonieni w konkursie z 2009 roku. Zadanie obejmowało opracowanie nabrzeża na dwukilometrowym odcinku, od Powiśla do Podzamcza. Oddany w 2015 roku pierwszy etap inwestycji objął tereny miedzy ul. Tamka i Boleści. Ten fragment bulwaru, mimo bliskiego sąsiedztwa Starego Miasta, odcięty trasą szybkiego ruchu dotychczas był miejscem zaniedbanym i mało uczęszczanym. Wprowadzone przez projektantów zagospodarowanie, w postaci m.in. pawilonów usługowych i pergoli, miało na celu uczynienie go miejscem atrakcyjnym i sprzyjającym rekreacji. Oddany w pierwszym etapie odcinek został ukształtowany w sposób nawiązujący do klasycznego układu bulwarowego, z nabrzeżem cumowniczym oraz zielenią.