I Edycja

wydarzenie architektoniczne


Dom Kereta
Dom Kereta
Dom Kereta

rok: 2012

adres: pomiędzy budynkami Żelazna 74 a  Chłodna 22

inwestor: Fundacja Polskiej Sztuki Nowoczesnej

współfinansowanie: miasto stołeczne Warszawa

autorzy: Jakub Szczęsny

I edition

architectural event


Dom Kereta
Dom Kereta
Dom Kereta

year: 2012

address: pomiędzy budynkami Żelazna 74 a  Chłodna 22

investor: Fundacja Polskiej Sztuki Nowoczesnej

co-financing: miasto stołeczne Warszawa

authors: Jakub Szczęsny