I Edycja

architektura mieszkaniowa - pojedynczy obiekt


Hoża 55
Hoża 55
Hoża 55

rok: 2013

adres: ul. Hoża 55

inwestor: Yareal Polska

autorzy: Bogdan Kulczyński wraz z Markiem Grzegorczykiem i Bernardem Taillandierem z paryskiej pracowni architektonicznej Baccarat

I edition

residential architecture (single building)


Hoża 55
Hoża 55
Hoża 55

year: 2013

address: ul. Hoża 55

investor: Yareal Polska

authors: Bogdan Kulczyński wraz z Markiem Grzegorczykiem i Bernardem Taillandierem z paryskiej pracowni architektonicznej Baccarat