VI edycja

wydarzenie architektoniczne

Inicjatywa: Architekci dla Klimatu
Inicjatywa: Architekci dla Klimatu
Inicjatywa: Architekci dla Klimatu

Organizator: Koło Architektury Zrównoważonej Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Architektów Polskich, Justyna Biernacka, Jan Dowgiałło, Piotr Jurkiewicz, Mateusz Płoszaj-Mazurek, Magdalena Pios, Anna Tofiluk, Błażej Szymczyński, Dariusz Śmiechowski, Anna Zawadzka, Kinga Ziniowiec-Cieplik

Inicjatywa Koła  Zrównoważonej  Architektury  OW SARP zaczęła się od działań w mediach społecznościowych i sformułowania deklaracji budownictwa proekologicznego. „Sformułowaliśmy deklarację, która podkreśla naszą odpowiedzialność oraz rolę jaką mamy do odegrania w propagowaniu korzystnych, proklimatycznych działań. Zdajemy sobie sprawę, że rozwiązania przyjazne dla klimatu są dziś koniecznym kryterium projektowania wysokiej jakości środowiska zbudowanego” – pisali inicjatorzy. Uczestnicy akcji fotografowali się z hasztagiem #ArchitekcidlaKlimatu, rozpowszechniali treści w mediach społecznościowych. Została uruchomiona strona internetowa, na której architekci dzielą się wiedzą na temat odpowiedzialnego projektowania. W ZODIAKU Warszawskim Pawilonie Architektury odbył się cykl wydarzeń „Architektura  kryzysu  klimatycznego”.  „Zielony ruch” w projektowaniu nawiązuje do podobnych działań podejmowanych na świecie – np. anglosaskiej akcji.