IV edycja

najlepsza rewitalizacja

Kładki Pieszo-rowerowe pod Mostem Łazienkowskim
Kładki Pieszo-rowerowe pod Mostem Łazienkowskim
Kładki Pieszo-rowerowe pod Mostem Łazienkowskim

Autorzy: Warszawskie Przedsiębiorstwo Mostowe, Cezary Witas, Marta Drągowska, Andrzej Kuryłowicz, Damian Waliszewski, Piotr Ostrowski, Andrzej M. Kowalik; Transpojekt-Warszawa (koncepcja projektowa), Witold Doboszyński, Maciej Kieniewicz, Łukasz Świąder;
Inwestor: Miasto Stołeczne Warszawa