I Edycja

wydarzenie architektoniczne


Konkurs Fundacji im. Stefana Kuryłowicza „Teoria”
Konkurs Fundacji im. Stefana Kuryłowicza „Teoria”
Konkurs Fundacji im. Stefana Kuryłowicza „Teoria”

rok: 2013

autorzy: Fundacja im. Stefana Kuryłowicza

I edition

architectural event


Konkurs Fundacji im. Stefana Kuryłowicza „Teoria”
Konkurs Fundacji im. Stefana Kuryłowicza „Teoria”
Konkurs Fundacji im. Stefana Kuryłowicza „Teoria”

year: 2013

authors: Fundacja im. Stefana Kuryłowicza