X edycja

projektowanie przestrzeni publicznej

MODERNIZACJA PARKU CICHOCIEMNYCH SPADOCHRONIARZY AK
MODERNIZACJA PARKU CICHOCIEMNYCH SPADOCHRONIARZY AK
MODERNIZACJA PARKU CICHOCIEMNYCH SPADOCHRONIARZY AK

Po przebudowie parku nazywanego na Ursynowie od wzniesienia Górką Kazurką mieszkańcy mogą korzystać z nowych alejek, ścieżek rowerowych oraz placu zabaw. Pojawiła się też nowa zieleń – posadzono 300 drzew i 5 tys. mkw. krzewów. Teren parku liczy ponad 17 ha, z których ponad 10 zostało objętych inwestycją dofinansowaną ze środków unijnych. Przebudowę parku poprzedziły konsultacje społeczne w 2018 r. Zgodnie z postulatami mieszkańców, miejscy ogrodnicy zachowali naturalny, łąkowy charakter tego miejsca. Wszystkie prace budowlane zostały przeprowadzone z poszanowaniem lokalnej przyrody i wymaganiami dla Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, do którego należy park. Na jego terenie miejscy ogrodnicy pozostawili także rzadziej koszone strefy, ostoje dzikiej przyrody.

Pojawiło się wiele miejsc do wypoczynku – siedziska w kształcie łezki, ławki z drewnianych kłód oraz ławki warszawskie. W zmodernizowanym parku można skorzystać też z nowej altany i dużej polany położonej przy stoku Górki Kazurki. Dzieci mogą bawić się na nowym placu zabaw, który zlokalizowano w dwóch strefach – nasłonecznionej i zacienionej. Dwie altany oraz „psi park” zostały przeniesione do lasu, popularnie nazywanego brzózkami. Prowadzi tam nowa, wygodna ścieżka. W parku są też nowe latarnie i kosze na śmieci.

Na szczycie Górki Kazurki powstał punkt widokowy. Użytkownicy parku mogą też odwiedzić dwie ścieżki dydaktyczne: historyczną, poświęconą legendarnej formacji Cichociemnych oraz przyrodniczą.

W parku posadzono 300 drzew rodzimych gatunków. To m.in. brzozy, dęby, klony polne, śliwy wiśniowe, grusze pospolite, wierzby, jarzęby mączne. Duże drzewa – wierzby czy klony pospolite – pojawiły się m.in. wzdłuż trasy rowerowej. Posadzono też nowe krzewy, łącznie przybędzie tu 5 tys. mkw. tych roślin.

Inwestycja była realizowana w ramach projektu „Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy” współfinansowanego z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Adres: Park im. Cichociemnych Spadochroniarzy AK

Autorzy: eM4. Pracownia Architektury. Brataniec, zespół autorski: Marcin Brataniec, Urszula Forczek-Brataniec, Marek Bystroń

Inwestor: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy

Fot. Marcin Czechowicz