I Edycja

architektura użyteczności publicznej - obiekt publiczny


Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

rok: 2013

adres: ul. Anielewicza 6

inwestor: Miasto Stołeczne Warszawa i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Żydowski Instytut Historyczny

atorzy: Rainer

I edition

public service architecture (public building)


Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

year: 2013

address: ul. Anielewicza 6

investor: Miasto Stołeczne Warszawa i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Żydowski Instytut Historyczny

authors: Rainer