I Edycja

wydarzenie architektoniczne


Muzeum Neonów
Muzeum Neonów
Muzeum Neonów

rok: 2007

adres: Budynek 55, Soho Factory, ul. Mińska 25

inwestor: Muzeum Neonów

autorzy: Muzeum Neonów (Ilona Karwińska i David Hill)

I edition

architectural event


Muzeum Neonów
Muzeum Neonów
Muzeum Neonów

year: 2007

address: Budynek 55, Soho Factory, ul. Mińska 25

investor: Muzeum Neonów

authors: Muzeum Neonów (Ilona Karwińska i David Hill)