I Edycja

wydarzenie architektoniczne


Nagroda im. Barbary i Stanisława Brukalskich, edycje: 2011, 2014
Nagroda im. Barbary i Stanisława Brukalskich, edycje: 2011, 2014
Nagroda im. Barbary i Stanisława Brukalskich, edycje: 2011, 2014

rok: 2011

organizator: Stowarzyszenie Żoliborzan

projekt: Centrum Kultury ŁOWICKA.

projekt wystawy: WWAA

I edition

architectural event


Nagroda im. Barbary i Stanisława Brukalskich, edycje: 2011, 2014
Nagroda im. Barbary i Stanisława Brukalskich, edycje: 2011, 2014
Nagroda im. Barbary i Stanisława Brukalskich, edycje: 2011, 2014

year: 2011

founder: Stowarzyszenie Żoliborzan

design: Centrum Kultury ŁOWICKA.

exhibition design: WWAA