I Edycja

architektura użyteczności publicznej - obiekt publiczny


Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 2 „Jordanek”
Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 2 „Jordanek”
Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 2 „Jordanek”

rok: 2010

adres: ul. Nobla 18/26

inwestor: Miasto Stołeczne Warszawa, Urząd Dzielnicy Praga Południe

autorzy: Michał Pierzchalski i Marek Szaniawski (m2studio)

I edition

public service architecture (public building)


Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 2 „Jordanek”
Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 2 „Jordanek”
Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 2 „Jordanek”

year: 2010

address: ul. Nobla 18/26

investor: Miasto Stołeczne Warszawa, Urząd Dzielnicy Praga Południe

authors: Michał Pierzchalski i Marek Szaniawski (m2studio)