I Edycja

architektura mieszkaniowa – zespół


Osiedle Czerniakowska
Osiedle Czerniakowska
Osiedle Czerniakowska

rok: 2007

adres: ul. Idzikowskiego 2

inwestor: Budimex Nieruchomości

autorzy: Grupa 5 Architekci

I edition

residential architecture (housing development)


Osiedle Czerniakowska
Osiedle Czerniakowska
Osiedle Czerniakowska

year: 2007

address: ul. Idzikowskiego 2

investor: Budimex Nieruchomości

authors: Grupa 5 Architekci