X edycja

nowe życie budynków

OTWARTY JAZDÓW. 10 LAT DZIAŁALNOŚCI
OTWARTY JAZDÓW. 10 LAT DZIAŁALNOŚCI
OTWARTY JAZDÓW. 10 LAT DZIAŁALNOŚCI

Otwarty Jazdów (taki jest dla wszystkich) funkcjonuje od 2013 r. Społecznicy zaczęli działać jako grupa nieformalna, by uchronić enklawę drewnianych domków fińskich w zieleni przed likwidacją. Następnie zorganizowali się w Partnerstwo Lokalne. Teraz działają jako formalny Związek Stowarzyszeń.

Osiedle 96 domków powstało w 1945 r. Część z nich była w kolejnych latach usuwana, by zrobić miejsce pod budowę Trasy Łazienkowskiej, ambasad Francji czy Niemiec. Do dziś zostało już tylko 27 domków z przyległymi ogrodami. Żyją w nich i działają mieszkańcy, różne organizacje pozarządowe, miejscy ogrodnicy i pszczelarze, akademicy i studenci, artyści oraz pracownicy firm, spółdzielni, ambasad i instytucji publicznych. Wspólnie troszczą się o dziedzictwo historyczne, przyrodnicze i społeczne osiedla. Prowadzą ogólnodostępne działania kulturalne, edukacyjne i artystyczne. Wypracowują społeczny systemu zarządzania tym miejscem. Wprowadzają innowacyjne mechanizmy współdecydowania i współdziałania wszystkich związanych z Jazdowem. Chcą łączyć różne grupy osób zainteresowanych, „aby wspólnie rozwijać przestrzeń publiczną, tworzyć ofertę społeczną i kulturalną dostępną dla każdego, sprawdzać w praktyce alternatywne modele finansowania i wymiany bezpieniężnej, wspólnie uprawiać ogrody i po prostu dobrze spędzać czas wolny”.

Adres: ul. Jazdów 10/5

Organizatorzy: Partnerstwo Otwarty Jazdów, Partnerstwo dla Osiedla Jazdów, Stowarzyszenie Mieszkańców Domków Fińskich Jazdów

Fot. Dominika Dzieniszewska, Andrzej Górz