I Edycja

architektura użyteczności publicznej - obiekt publiczny


Pawilon plażowy nad Wisłą (przy Stadionie Narodowym)
Pawilon plażowy nad Wisłą (przy Stadionie Narodowym)
Pawilon plażowy nad Wisłą (przy Stadionie Narodowym)

rok: 2013

adres: ul. Wybrzeże Szczecińskie

inwestor: Zarząd Mienia m.st. Warszawy

autorzy: Ponadto Grupa Projektowa, architekci Aleksandra Krzywańska, Maja Matuszewska, Katarzyna Szpicmacher

współpraca autorska: Pro arte 11, architekci Jerzy Grochulski, Stanisław Stefanowicz

I edition

public service architecture (public building)


Pawilon plażowy nad Wisłą (przy Stadionie Narodowym)
Pawilon plażowy nad Wisłą (przy Stadionie Narodowym)
Pawilon plażowy nad Wisłą (przy Stadionie Narodowym)

year: 2013

address: ul. Wybrzeże Szczecińskie

investor: Zarząd Mienia m.st. Warszawy

authors: Ponadto Grupa Projektowa, architekci Aleksandra Krzywańska, Maja Matuszewska, Katarzyna Szpicmacher

co-authors: Pro arte 11, architekci Jerzy Grochulski, Stanisław Stefanowicz