I edition

revitalized buildings


Plac Bankowy 1
Plac Bankowy 1
Plac Bankowy 1

year: 2012

address: Plac Bankowy 1

investor: Plac Bankowy 1

authors: MAAS Projekt – Henryk Łaguna, Dariusz Hyc, Anna Drozdowska, Katarzyna Adamiak, Aleksandra Maziewska

cooperation: Allan Starski