I edycja

przestrzeń publicznie dostępna

Plaża nad Wisłą, Poniatówka
Plaża nad Wisłą, Poniatówka
Plaża nad Wisłą, Poniatówka

adres: ul. Wybrzeże Szczecińskie

Autor: Marek Piwowarski z zespołem w składzie: Renata Kuryłowicz, Sławomir Sendzielski,
Katarzyna Niebrzydowska

Inwestor: Zarząd Mienia m.st. Warszawy

Realizacja: 2012