I Edycja

przestrzeń publicznie dostępna


Plaża nad Wisłą, Poniatówka
Plaża nad Wisłą, Poniatówka
Plaża nad Wisłą, Poniatówka

adres: ul. Wybrzeże Szczecińskie

Autor: Marek Piwowarski z zespołem w składzie: Renata Kuryłowicz, Sławomir Sendzielski,
Katarzyna Niebrzydowska

Inwestor: Zarząd Mienia m.st. Warszawy

Realizacja: 2012

I edition

public-access space


Plaża nad Wisłą, Poniatówka
Plaża nad Wisłą, Poniatówka
Plaża nad Wisłą, Poniatówka

address: ul. Wybrzeże Szczecińskie