II edycja

przestrzeń publicznie dostępna

Pokój na lato – pawilon rekreacyjno-kulturalny
Pokój na lato – pawilon rekreacyjno-kulturalny
Pokój na lato – pawilon rekreacyjno-kulturalny

adres: ul. Grzybowska 79/róg ul. Towarowej

inwestor: Muzeum Powstania Warszawskiego

projekt: Marlena Happach, Marek Happach (H2 Architekci)

współpraca autorska: Jakub Róziewicz

„Pokój na Lato” to sezonowy obiekt, który powstała przy Muzeum Powstania Warszawskiego od strony ul. Towarowej. Mimo lokalizacji przy jednej z głównych arterii, Muzeum jest na co dzień od niej odgrodzone skarpą z szerokim pasem zieleni. Założeniem architektów było pokonanie tej bariery i stworzenie nowego, otwartego na miasto miejsca, które służyłoby jako letnia przestrzeń plenerowych działań muzealnych. W tym celu zaprojektowano drewnianą strukturę, składającą z ażurowych altan, pokładów, schodów i kładki, zapewniającej połączenie z terenem instytucji. W „Pokoju na Lato” wygospodarowano miejsce przeznaczone na kawiarnię oraz na organizację warsztatów, koncertów i pokazów filmów. Pawilon jest również zapowiedzą planowanej rozbudowy Muzeum od strony ul. Towarowej.