II edycja

wydarzenie architektoniczne

Program dla żoliborskich szkół „Kształtowanie przestrzeni”
Program dla żoliborskich szkół „Kształtowanie przestrzeni”
Program dla żoliborskich szkół „Kształtowanie przestrzeni”

projekt: Fundacja Młodej Kultury HOPSIUP PROJECT

Program edukacyjny „Kształtowanie przestrzeni”, przygotowany przez Izbę Architektów RP,  w 2015 roku został wprowadzony do żoliborskich szkół: XVI Liceum i Dwujęzycznego Gimnazjum nr 53 im. Stefanii Sempołowskiej, LXIV Liceum im. Stanisława Ignacego Witkiewicza, Gimnazjum nr 55 im. Jana Bytnara oraz Zespołu Szkół nr 31 im. Jana Kilińskiego. Program, opracowany na bazie doświadczeń irlandzkich, składa się z trzech modułów, kształtujących architektoniczne umiejętności na różnych poziomach. Pierwszy poświęcony jest kształtowaniu najbliższego otoczenia, drugi dotyczy architektury użyteczności publicznej, a trzeci skupia się na historii, ucząc m.in. rozróżniania podstawowych stylów architektonicznych.