I Edycja

architektura mieszkaniowa - pojedynczy obiekt


Rebel One
Rebel One
Rebel One

rok: 2014

adres: ul. Mińska 25

inwestor: SOHO DEVELOPMENT Home & More

autorzy: WWAA & Konkret Architekci – Marcin Mostafa, Natalia Paszkowska, Andrzej Hunzvi, Michał Kielian, Iwona Borkowska, Piotr Puścikowski, Małgorzata Majzel, Dominika Tomaszewska, Małgorzata Lewandowska, Wojciech Kluk, Piotr Zmarzłowski, Michał Dezór

I edition

residential architecture (single building)


Rebel One
Rebel One
Rebel One

year: 2014

address: ul. Mińska 25

investor: SOHO DEVELOPMENT Home & More

authors: WWAA & Konkret Architekci – Marcin Mostafa, Natalia Paszkowska, Andrzej Hunzvi, Michał Kielian, Iwona Borkowska, Piotr Puścikowski, Małgorzata Majzel, Dominika Tomaszewska, Małgorzata Lewandowska, Wojciech Kluk, Piotr Zmarzłowski, Michał Dezór