I Edycja

architektura mieszkaniowa - pojedynczy obiekt


Restaura Górskiego
Restaura Górskiego
Restaura Górskiego

rok: 2010

adres: ul. Górskiego 6

inwestor: Restaura

autorzy: PRC Architekci – Andrzej Jurkiewicz, Andrzej Michalik, Igor Galas

współpraca autorska: Agata Żak, Piotr Migdalski, Bartłomiej Chwalczyk, Magdalena Pasternak, Lena Szydłowska, Stefan Lennon, Michał Pająkiewicz, Marek Średziński

I edition

residential architecture (single building)


Restaura Górskiego
Restaura Górskiego
Restaura Górskiego

year: 2010

address: ul. Górskiego 6

investor: Restaura

authors: PRC Architekci – Andrzej Jurkiewicz, Andrzej Michalik, Igor Galas

co-authors: Agata Żak, Piotr Migdalski, Bartłomiej Chwalczyk, Magdalena Pasternak, Lena Szydłowska, Stefan Lennon, Michał Pająkiewicz, Marek Średziński