I edycja

architektura zrewitalizowana

Rewitalizacja Osiedla Sady Żoliborskie
Rewitalizacja Osiedla Sady Żoliborskie
Rewitalizacja Osiedla Sady Żoliborskie

rok: 2008

adres: kwartał między ulicami: Krasińskiego, Broniewskiego, Sady Żoliborskie i braci Załuskich

inwestor: Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa

autorzy: Blanko – Jerzy Blancard, Tomasz Blancard