I Edycja

architektura zrewitalizowana


Rewitalizacja Osiedla Sady Żoliborskie
Rewitalizacja Osiedla Sady Żoliborskie
Rewitalizacja Osiedla Sady Żoliborskie

rok: 2008

adres: kwartał między ulicami: Krasińskiego, Broniewskiego, Sady Żoliborskie i braci Załuskich

inwestor: Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa

autorzy: Blanko – Jerzy Blancard, Tomasz Blancard

I edition

revitalized buildings


Rewitalizacja Osiedla Sady Żoliborskie
Rewitalizacja Osiedla Sady Żoliborskie
Rewitalizacja Osiedla Sady Żoliborskie

year: 2008

address: kwartał między ulicami: Krasińskiego, Broniewskiego, Sady Żoliborskie i braci Załuskich

investor: Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa

authors: Blanko – Jerzy Blancard, Tomasz Blancard