I edycja

wydarzenie architektoniczne

Setny numer Krajobrazu Warszawskiego
Setny numer Krajobrazu Warszawskiego
Setny numer Krajobrazu Warszawskiego

rok: 2015

wydawca: Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego

autorzy: Redakcja magazynu Krajobraz warszawski (dla numeru 100:  Małgorzata Zdancewicz – redaktor prowadząca, Marek Mikos – konsultacja merytoryczna, Katarzyna Niekrasz, Andrzej Śwital)