I Edycja

wydarzenie architektoniczne


Setny numer Krajobrazu Warszawskiego
Setny numer Krajobrazu Warszawskiego
Setny numer Krajobrazu Warszawskiego

rok: 2015

wydawca: Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego

autorzy: Redakcja magazynu Krajobraz warszawski (dla numeru 100:  Małgorzata Zdancewicz – redaktor prowadząca, Marek Mikos – konsultacja merytoryczna, Katarzyna Niekrasz, Andrzej Śwital)

I edition

architectural event


Setny numer Krajobrazu Warszawskiego
Setny numer Krajobrazu Warszawskiego
Setny numer Krajobrazu Warszawskiego

year: 2015

publisher: Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego

authors: Redakcja magazynu Krajobraz warszawski (dla numeru 100:  Małgorzata Zdancewicz – redaktor prowadząca, Marek Mikos – konsultacja merytoryczna, Katarzyna Niekrasz, Andrzej Śwital)