VI edycja

obiekty użyteczności publicznej

Siedziba Transportowego Dozoru Technicznego
Siedziba Transportowego Dozoru Technicznego
Siedziba Transportowego Dozoru Technicznego

Autorzy: JEMS Architekci, Olgierd Jagiełło, Paweł Majkusiak, Marek Moskal, Karol Olechnicki oraz Maciej Rydz, Mai Bui Ngoc, Małgorzata Charazińska, Anna Bilińska, Magdalena Sakowicz

Inwestor: Transportowy Dozór Techniczny

Biurowiec stanął na części trójkątnej działki pomiędzy ulicami Puławską i Bukowińską. Jest w nim część hotelowa i szkoleniowa na potrzeby TDT. Dominuje uskokowo ukształtowana wieża o wysokości 63 m. Niższa część budynku wytworzyła nieistniejące wcześniej w tym miejscu pierzeje ulic. Wszystkie elewacje zostały wykonane z masywnych prefabrykatów betonowych o kształcie odwróconej litery „L”, które tworzą regularny wzór z układem pionowych i dość wąskich okien z glifami. Zastosowane rozwiązania architektoniczne ułatwiają oszczędzanie energii. W części hotelowej jest apartament dla osób niepełnosprawnych.