I edycja

przestrzeń publicznie dostępna

Skwer Herberta Hoovera
Skwer Herberta Hoovera
Skwer Herberta Hoovera

rok: 2008

adres: Skwer Herberta Hoovera

inwestor: Zarząd Terenów Publicznych

autorzy: JEMS Architekci – Olgierd Jagiełło, Maciej Miłobędzki, Marcin Sadowski, Jerzy Szczepanik-Dzikowski, Dariusz Wasak, Piotr Lisowski

współpraca: Bartosz Śniadowski, Łukasz Kuciński oraz RS Architektura Krajobrazu: Dorota Rudawa