I edycja

przestrzeń publicznie dostępna

Skwer na placu Grzybowskim
Skwer na placu Grzybowskim
Skwer na placu Grzybowskim

rok: 2011

adres: plac Grzybowski

inwestor: Zarząd Terenów Publicznych w Warszawie, Zarząd Dróg Miejskich

autorzy: Plenaria – Dariusz Malinowski, Agata Ciesielska, Agata Czarnecka, Monika Radkiewicz, Michał Jaworski