I Edycja

przestrzeń publicznie dostępna


Skwer na placu Grzybowskim
Skwer na placu Grzybowskim
Skwer na placu Grzybowskim

rok: 2011

adres: plac Grzybowski

inwestor: Zarząd Terenów Publicznych w Warszawie, Zarząd Dróg Miejskich

autorzy: Plenaria – Dariusz Malinowski, Agata Ciesielska, Agata Czarnecka, Monika Radkiewicz, Michał Jaworski

I edition

public-access space


Skwer na placu Grzybowskim
Skwer na placu Grzybowskim
Skwer na placu Grzybowskim

year: 2011

address: plac Grzybowski

investor: Zarząd Terenów Publicznych w Warszawie, Zarząd Dróg Miejskich

authors: Plenaria – Dariusz Malinowski, Agata Ciesielska, Agata Czarnecka, Monika Radkiewicz, Michał Jaworski