I edycja

przestrzeń publicznie dostępna

Skwer Wolnego Słowa i Memoriał Wolnego Słowa
Skwer Wolnego Słowa i Memoriał Wolnego Słowa
Skwer Wolnego Słowa i Memoriał Wolnego Słowa

rok: 2014

adres: ul. Mysia

inwestor: memoriał – Komitet Budowy Memoriału Wolnego Słowa; skwer – Zarząd Terenów Publicznych

autorzy: Katarzyna Brońska, Mikołaj Iwańczuk i Michał Kempiński.