I Edycja

przestrzeń publicznie dostępna


Skwer Wolnego Słowa i Memoriał Wolnego Słowa
Skwer Wolnego Słowa i Memoriał Wolnego Słowa
Skwer Wolnego Słowa i Memoriał Wolnego Słowa

rok: 2014

adres: ul. Mysia

inwestor: memoriał – Komitet Budowy Memoriału Wolnego Słowa; skwer – Zarząd Terenów Publicznych

autorzy: Katarzyna Brońska, Mikołaj Iwańczuk i Michał Kempiński.

I edition

public-access space


Skwer Wolnego Słowa i Memoriał Wolnego Słowa
Skwer Wolnego Słowa i Memoriał Wolnego Słowa
Skwer Wolnego Słowa i Memoriał Wolnego Słowa

year: 2014

address: ul. Mysia

investor: memoriał – Komitet Budowy Memoriału Wolnego Słowa; skwer – Zarząd Terenów Publicznych

authors: Katarzyna Brońska, Mikołaj Iwańczuk i Michał Kempiński.