VII edycja

obiekty użyteczności publicznej

Szkoła Podstawowa nr 399 z przedszkolem na Kabatach
Szkoła Podstawowa nr 399 z przedszkolem na Kabatach
Szkoła Podstawowa nr 399 z przedszkolem na Kabatach

Autorzy: Maciej Siuda Pracownia, zespół autorski: Maciej Siuda, Konrad Żaglewski, Marcin Szulc, Jolanta Szybiak, Karol Wiśniewski; pracownie współpracujące:  DMK Projekt , Przemysław Zalewski i Wspólnicy, El Project, PASA Design, Monika Sosnowska , Katarzyna Przezwańska ), Paweł Grobelny

 

Inwestor: Miasto Stołeczne Warszawa

 

Projekt zespołu szkolno-przedszkolnego na Kabatach wybraliśmy w konkursie architektonicznym, który ogłosił Architekt Miasta w 2017 roku. Jury chwaliło prostą formę, ideę prefabrykacji, starannie zakomponowaną zieleń. Zespół oświatowy składa się z siedmiu prostopadłościennych brył. Są w nich: 8-oddziałowe przedszkole dla 200 dzieci i szkoła podstawowa z 16 klasami dla około 420 uczniów. Jest duża sala sportowa, kuchnia i stołówka. Obie placówki mają niezależne wejścia, wewnętrzne dziedzińce z zielenią, strefy edukacyjne i rekreacyjne. W zachodniej części kompleksu znajduje się część przedszkolna, a szkolna we wschodniej. Architekt Maciej Siuda tak mówił o swoim projekcie: „I szkołę, i przedszkole organizujemy wokół zielonych podwórek, a następnie przeciągamy je, wynosimy na dachy po stronie południowej. Z tej zieleni, starannie zaprojektowanej i zakomponowanej, mają korzystać dzieci i uczniowie”.

fot. Piotr Krajewski