IX edycja

architektura użyteczności publicznej

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 403 NA ODOLANACH
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 403 NA ODOLANACH
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 403 NA ODOLANACH

Ulica Kacpra Karlińskiego 6

Autorzy: Architekt Radosław Guzowski zespół autorski: Radosław Guzowski, Hubert Sałaga, Urszula Trawicka, Eduardo De Sa, Blanka Noyszewska, Aleksandra Przywózka, Agata Kotowska konstrukcja i instalacje: EMKON Pracownia Projektowa Maciej Wasiela, HIADA Pracownia Projektowa Agnieszka Kozłowska, EiB Pracownia Projektowa

Inwestor Investor: Miasto Stołeczne Warszawa (Dzielnica Wola)

Nowoczesna szkoła składa się z kilku wyrazistych brył. Dwie są proste i długie, ustawione prostopadle do ulicy ze strefą głównego wejścia. Jest też zaokrąglona część, która powtarza kształt łuku ulicy. Nowoczesność podkreślają pasmowe okna na wyższych kondygnacjach. Są niczym wielkie witryny.

W dużej prostokątnej bryle po lewej stronie od wejścia mieszczą się biblioteka, sala gimnastyczna, fitness, zaplecze sanitarne oraz stołówka z kuchnią. W centralnej części bryły zostały zgrupowane sale lekcyjne. Część budynku po prawej stronie, wygięta miękko w łuk, to przestrzeń przedszkolnej zerówki. Szkoła docelowo zorganizuje naukę w 28 oddziałach w systemie jednozmianowym: w tym 24 dla klas I-VIII dla 600 uczniów oraz 4 przedszkolne dla 100 dzieci. Oprócz tych pomieszczeń w kompleksie oświatowym jest siedem mniejszych salek, są trzy pracownie językowe, trzy świetlice, biblioteka, plac zabaw dla dzieci i dwa boiska wielofunkcyjne. Koszt inwestycji wyniósł 49 mln zł.

 

fot. Wojciech Kryński