X edycja

wydarzenie architektoniczne

SZTUKA AKTUZALIZACJA. CO WIDAĆ W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ WARSZAWY?
SZTUKA AKTUZALIZACJA. CO WIDAĆ W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ WARSZAWY?
SZTUKA AKTUZALIZACJA. CO WIDAĆ W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ WARSZAWY?

Publikacja powstała w ramach projektu „Aktualizacja. Warszawa i jej sztuka publiczna” realizowanego przez Fundację Puszka i współfinansowanego ze środków Urzędu m.st. Warszawy. Stanowi podsumowanie wieloletniego projektu badawczego, który polegał na dokumentowaniu w sieci szeroko rozumianej sztuki, która pojawiła się w przestrzeni publicznej. Badaczki Monika Wróbel i Aleksandra Litorowicz z zespołem dokonały analizy udokumentowanych 1090 realizacji artystycznych. Są to pomniki, murale, instalacje, rzeźby i neony z lat 1989–2023. Ale w książce nie zabrakło także artystycznych działań o ulotnym charakterze takich jak happeningi, performance, czy akcje z lat 2015–2023. Projekt zakończony wydaniem książki pozwolił na dokumentację i popularyzację realizacji artystycznych (stałych i efemerycznych) w przestrzeni publicznej oraz na pogłębioną analizę, której dokonali badacze różnych dyscyplin nauki i sztuki. „Autorzy odpowiadają na pytania: Jaka jest sztuka Warszawy widziana z lotu ptaka? Co widać poza jej jednostkowymi fenomenami? Co buduje krajobraz pamięci i wizualność stolicy? Czy i jak sztuka wymyśla miasto i zajmuje się współczesnością? Co zmienia? Kto ją tworzy, a kto za nią płaci?”.

Autorzy: pomysł, redakcja, opracowanie badań, teksty: Aleksandra Litorowicz, Monika Wróbel; teksty: Sebastian Cichocki, Olga Drenda, Maciej Frąckowiak, Marek Krajewski, Jess Łukawska, Szymon Maliborski, Kuba Snopek; projekt graficzny i skład; Pracownia Zbytki; ilustracje i infografiki: Aubo Lessi; mredakcja językowa i korekta: Justyna Chmielewska; fotografie: Sisi Cecylia, Maciej Krüger

Organizator: Fundacja Puszka; współfinansowanie: m.st. Warszawa